Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

Χαρακτηρισμός φοίτησης και δικαιόλογηση απουσιών

Πώς προκύππτει ο χαρακτηρισμός φοίτησης των των μαθητών του Γυμνασίου, και με ποιο τρόπο γίνεται η δικαιολόγηση των απουσιών τους

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου