Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

πέτρα, ψαλίδι και χαρτί...Rock, Paper and Scissors don’t have much in common, but that won’t stop them. Be Together

πέτρα, ψαλίδι και χαρτί...Rock, Paper and Scissors don’t have much in common, but that won’t stop them. Be Together


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου